Informes i publicacions

Inici / Què fem? / Informes i publicacions
  • Fam oculta a Catalunya: un obstacle en la igualtat d’oportunitats (PDF) | A partir de la recopilació d’estudis i dades existents i de les aportacions d’experts dels àmbits social i sanitari, pretén augmentar el nivell de consciència sobre la ‘fam oculta’, un tipus de malnutrició. La recerca es complementa amb observacions i constatacions fetes per les entitats socials, combinant la informació estadística amb l’experiència directa. | Maig 2017
    • Aliances locals per a municipis inclusiusAporta a les entitats d’acció social una visió pràctica dels avantatges que els pot comportar una aliança amb una altra entitat, un òrgan municipal o una empresa i, alhora, facilita eines i recursos concrets per poder dur-les a terme.
    • Reinventar-se com a aposta de futur | Fruit del programa de reconversió d’entitats REINVENTA’T, el llibre neix amb la voluntat de promoure la reflexió a les entitats d’acció social sobre la necessitat o la conveniència de dur a terme un procés de reconversió i alhora, proporcionar eines i pautes per iniciar-lo.
    • Innovació i empoderament en la lluita contra la pobresa | Publicació que vol facilitar a les entitats d’acció social eines per iniciar processos d’innovació i millora de la seva intervenció en el terreny de la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
  • Informes sobre la Renda Mínima d’Inserció | Aportacions d’ECAS a la reforma del programa de RMI: propostes, reflexions i posicionaments emesos des del 2011, fruit del treball d’un grup específic format per entitats de la federació
  • Quaderns Treball i Ciutadania | Publicacions fruit del Congrés Treball i Ciutadania, celebrat al juliol de 2009, que recullen les diferents qüestions tractades per mantenir obert el debat
  • Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves | Producte final d’un ampli projecte endegat per per ECAS l’any 2009 amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu. La publicació neix amb la finalitat de generar una proposta metodològica que serveixi com a marc de referència en la tasca d’orientar joves per a totes les entitats membres.
Contacteu-nos

No es llegible? Recarrega-ho captcha txt