Junta Directiva

Inici / Qui som? / Junta Directiva

Representa, dirigeix i administra la federació. Està formada per entre 17 i 22 socis escollits per l’Assemblea que es renoven cada dos anys. Els membres de la Junta Directiva no reben cap retribució pel fet de formar-ne part i cap dels seus membres té interessos en les empreses o serveis externs que l’entitat té contractats. S’estructura en vocalies i es reuneix de forma ordinària cada sis setmanes aproximadament, en sessions de dues hores de durada (calendari de reunions).

Membres de la Junta Directiva

Xavier Puig | Associació CEPS Projectes Socials | presidencia@acciosocial.org

President

XavierPuig_ECASEducador Social, Diplomat Universitari en Magisteri i Diplomat en Direcció d’organitzacions no governamentals per ESADE. Director de l’Associació CEPS. Vinculat a diferents plataformes socials amb diferents responsabilitats, ha estat membre de Junta Directiva de la FEDAIA, de la patronal catalana AEISC i de l’espanyola AEEISSS, de l’EAPN-Espanya i de xarxes europees d’economia social. Va ostentar la presidència de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya des de la seva creació fins la darrera renovació de l’equip directiu. Actualment és membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i president del seu Consell General. CEPS ha estat membre d’ECAS i de la Junta Directiva des de la seva creació, ostentant-ne la vicepresidència en diferents mandats.

Amparo Porcel | Intress | aporcel@intress.org
Vicepresidenta

amparo porcel_2Diplomada en Treball Social i llicenciada en Ciències de l’Educació. Sòcia d’Intress des de 1987 i actualment forma part del Comitè d’ètica i col·labora com a voluntària sent la responsable del Consell Editorial i del voluntariat de l’entitat. Ha desenvolupat la seva activitat professional en el camp dels serveis socials, institucions i empreses com Càritas Diocesana, Intress i GERS Gestió de recursos socials, actualment Sanitas Residencial. Investigadora en metodologies i tècniques de Treball Social. Col·labora amb Fundesplai com a voluntària i com a assessora de qualitat, ètica i documentació. Ha desenvolupat docència a les Universitats de Barcelona i Lleida, en temes de direcció i supervisió de serveis socials i assistencials, i al Col·legi de Treball Social de Catalunya en formació per a la supervisió professional en l’àmbit de serveis d’atenció a les persones. Intress és membre d’ECAS des dels seus inicis i forma part de la Junta Directiva des del 2004.

Rosa Balaguer | Casal dels Infants per l’acció social als barris | rbalaguer@casaldelsinfants.org
Vicepresidenta i vocal d’incidència pública

Rosa-Balaguer_CasalLlicenciada en Ciències de l’Educació, postgrau en Direcció i Gestió d’Organitzacions No Governamentals per ESADE, postgrau en Lideratge i Innovació Social a les Organitzacions No Governamentals per ESADE. És directora general del Casal dels Infants des del 1999. Com a entitat ha participat en diferents comissions d’àmbit (Gènere, Famílies, Migracions i Inserció Sociolaboral) i territorials (Tarragona i Girona) d’ECAS. Casal dels Infants ha estat membre de la Junta Directiva d’ECAS des de l’inici de la federació, ostentant la secretaria de 2013 a 2017.

Sira Vilardell | Fundació Surt | sirav@surt.org

Vicepresidenta i vocal de gènere

SiraVilardell_ECAS_FundSurtDiplomada en Treball Social i postgrau en Direcció i Gestió d’Organitzacions no Governamentals  per ESADE. Té formació en Perspectiva de gènere en processos d’inserció i intervenció comunitària intercultural i gestió de la diversitat. Actualment és directora general de Surt. Vinculada a la intervenció social i comunitària des de fa més de 20 anys.  Fundació Surt ha estat membre d’ECAS des de la seva creació i forma part de la Junta Directiva des de l’any 2007.

Marta Cid | Plataforma Educativa | mcid@plataformaeducativa.org

Secretària i vocal internacional i d’innovació social

Marta-CidLlicenciada en Psicologia. La seva trajectòria professional sempre ha anat vinculada a l’àmbit del tercer sector i el treball amb col·lectius que presenten risc d’exclusió social. Entre el 2004 i 2006 va formar part del Govern de la Generalitat, va guiant el Pacte Nacional per a l’Educació, la implementació dels Plans Educatius d’Entorn i la creació de la Xarxa Pública de Llars d’Infants. Com a Diputada del Parlament de Catalunya, liderà la tramitació de la Llei dels drets i oportunitats en la infància i adolescència, la Llei pel Dret de les dones a eradicar la violència masclista, Llei de Serveis Socials, Llei de Polítiques de Joventut i la Llei d’Acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Des del 2010 dins ara ha posat el focus en l’acció integral a les persones des del grup d’entitats Plataforma Educativa. Impulsa la Social Business City Barcelona i forma part dels grups de treball que organitza l’EASPD. Condueix la Vocalia d’internacionalització de l’acció social i és membre de les següents comissions: Internacional, Inserció Sociolaboral, Famílies, Penitenciari i Execució penal i la comissió Territorial ECAS-Girona. Forma part del grup de treball en Acció Comunitària. Plataforma Educativa forma part de la Junta Directiva des de 2009.

Ferran Busquets | Arrels Fundació | direccio@arrelsfundacio.org

Tresorer i vocal de pobresa

Ferran-Busquets_2019Director d’Arrels Fundació i membre del consell directiu i del patronat de la Fundació Mambré, és també vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Anteriorment, ha estat cap de gestió interna d’Arrels amb responsabilitats en administració, finançament, recursos humans i sistemes d’informació. Ha estat voluntari a l’equip de carrer i al centre obert de l’entitat. Enginyer superior en Informàtica i postgrau en Mediació social, ha treballat professionalment durant més de deu anys en l’empresa privada en l’àmbit de les bases de dades. En paral·lel, i de manera ininterrompuda, ha estat voluntari en àmbits de presons i països del sud, oferint suport tecnològic a organitzacions. Arrels Fundació és membre d’ECAS des de 2004 i forma part de la Junta Directiva des de 2009.

Agustí Jorba | Acció contra la fam | ajorba@accioncontraelambre.org

Agustí Jorba, junta directiva d'ECASEnginyer Industrial Superior per la Universitat Politècnica de Catalunya i màster en Planificació i Gestió d’Entitats no lucratives per la UOC. És Coordinador d’Acció Social a la Delegació de Catalunya i Aragó d’Acció Contra la Fam. Ha realitzat gran part de la seva carrera professional a l’empresa privada en el sector de l’automoció i de la construcció, vinculat al tercer sector des de fa més de vint anys al Casal dels Infants del Raval com a voluntari, membre de la Junta Directiva i president del 2003 al 2006. Els darrers anys ha treballat al tercer sector en projectes d’àmbit empresarial a la Fundació Equilibri i a la Coordinadora Sinergia Social.

Anna Tomàs | Fundació Els Tres Turons | anna.tomas@els3turons.org

Vocal d’acció comunitària

Anna-TomasDiplomada en Treball Social i llicenciada en Psicologia, postgrau en Salut Mental Comunitària. Membre del Comitè Acadèmic i Docent del màster de Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental de la UAB i Màster de Salut Mental de la UB. Desenvolupa funcions de Directora Assistencial a la Fundació Els Tres Turons. La Fundació Els Tres Turons és membre d’ECAS des de 2006 i participa a la Junta Directiva, la Comissió d’Inserció Sociolaboral, la Vocalia de Pobresa i altres grups de treball. Forma part de la Junta Directiva des del 2015.

Carme Méndez | Fundació Secretariat Gitano | carmen.mendez@gitanos.org

Vocal de migracions

Carme-MendezDoctora en Antropologia Social i Cultural, premi extraordinari de Doctorat i postgrau en Direcció i Gestió d’Organitzacions No Governamentals per ESADE. Directora de la Fundació Secretariat Gitano a Catalunya i codirectora del Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social (GRIM) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre i investigadora del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO) de la UAB. Ha desenvolupat la seva tasca professional amb població gitana combinant la intervenció social, la investigació i la docència a la universitat. Secretariat Gitano és membre d’ECAS des de 2005 i membre de Junta Directiva des de 2013.

Domènec Domènech | Fundació Mercè Fontanilles | suport-executiu@filnet.es

Domènec Domènech, tresorer d'ECASEducador social. Ha cursat estudis d’Antropologia a la Universitat de Barcelona de i Belles Arts a l’Escola Universitària Sant Jordi. Ha treballat com a educador, coordinador i director en recursos terapèutics i residencials i en funcions gerencials, directives i institucionals a l’Associació Estrep, l’Associació Menorquina d’Ajut al Drogodependent, la Unión Nacional de Asociaciones de Ayuda al Drogodependiente, la Asociación de Profesionales de Comunidades Terapéuticas, la Fundació Mercè Fontanilles, la Coordinadora Sinèrgia Social, en àmbits de drogodependències, VIH-Sida, presons, inserció sociolaboral, infància en risc, gent gran i salut mental. Actualment presideix la Fundació Mercè Fontanilles, la Fundació Ciutat i Valors i altres fundacions de Sinergia Social. Forma part de la Junta Directiva des del 2010.

Esther Sancho | Femarec | esancho@femarec.cat

Vocal d’inserció sociolaboral

Esther-Sancho_FemarecDiplomada en Educació Social. Fundadora de Femarec el 1991. Responsable de Projectes socials i convocatòries d’ajuts i Responsable de Desenvolupament personal i del Capital humà. Membre del Consell de direcció i Secretària de la cooperativa. Femarec és sòcia fundadora d’ECAS. Forma part de la Gestora de la Comissió d’inserció sociolaboral (CISL) d’ECAS.

Francesc Xavier Rodríguez | Vincle, associació per la recerca i l’acció social | francescro@vincle.org
Vocal territorial

Francesc Xavier Rodríguez, VINCLEDiplomat en Ciències de l’Educació i Educador Social. Ha promogut la creació de diferents entitats, com ara la fundació CEDEIAP i l’Associació ADIS, i participa en el patronat de la Fundació Secretariat Gitano. Director de VINCLE des de la seva creació l’any 2003. Anteriorment ha dirigit programes socials de caràcter integral a barris en relació a l’atenció a menors desemparats i en serveis de Justícia Juvenil des de la Generalitat de Catalunya, on va ser també creador i director del programa d’atenció a la comunitat gitana. Associació per la recerca i l’acció social- VINCLE és membre d’ECAS des de 2012 i forma part de la Junta Directiva des de 2013.

Jesús Ruiz | Centre d’Acollida ASSÍS | jruiz@assis.cat

Jesus-Ruiz_ASSISDiplomat en Treball Social per la Universitat de Barcelona, diplomat en Cultura de Pau i Gestió de Conflictes per la Càtedra Unesco de la UAB. Vint anys d’experiència en el Sector Social. Ha estat voluntari i ha treballat en l’àmbit de la cooperació internacional. Ha treballat com a tutor de programa de garantia social per a joves en risc d’exclusió al barri de Bon Pastor de Barcelona. Des del 2004 és treballador social al Centre d’Acollida Assís i des del 2007 és el director. Centre d’Acollida Assís és membre d’ECAS des del 2015.

Laura Gómez | Suara Cooperativa | lauragomezs@suara.coop

Laura-Gomez_Suara_2020_retalladaDiplomada en Educació Social, màster en PNL realitzat a l’institut Gestalt de Barcelona i postgrau en direcció d’empreses cooperatives per ESADE. La seva trajectòria professional s’ha desenvolupat en la petita infància, infància en risc i el SAD (servei d’atenció domiciliaria). Actualment és directora de l’Àrea de Clients de Suara Cooperativa i forma part de l’equip d’ètica. Suara (cooperatives d’origen) va ser una de les entitats fundadores d’ECAS i forma part de la junta Directiva des del seu inici.

Llorenç González | Associació Iniciatives Solidàries | l.gonzalez@iniciatives.org

llorenç gonzalez, Iniciatives SolidàriesLlicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant més de deu anys ha estat membre de la Junta Directiva i de la Gerència de l’ONG AMICS, entitat de treball amb persones amb discapacitats. Actualment vinculat a l’Associació Iniciatives Solidàries com a Responsable d’Intervenció Operativa.  Iniciatives Solidàries forma part d’ECAS des del seus inicis i des de 2009 és membre de la Junta Directiva i responsable de la Vocalia de Capacitació. Ha format part de la Comissió de Migracions i és representant d’ECAS a la Comissió Estratègica de Formació de La Confederació.

Manuel Lecha | Sant Joan de Déu Serveis Socials | mlecha@ohsjd.es

J Manuel Lecha, Sant Joan de Déu Serveis SocialsLlicenciat en Teologia per la Facultat Sant Vicenç Ferrer de València. Des de 2004 és Coordinador de l’Àrea Social de la Província de Sant Rafael de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. La seva trajectòria professional ha anat lligada als àmbits de la lluita contra la marginació i de les migracions. Ha format part de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector de Catalunya i és membre del patronat de diferents fundacions de l’àmbit social. L’any 1990 va rebre el IV Premi Solidaritat atorgat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya. Sant Joan Serveis Socials és membre d’ECAS des de 2012 i forma part de la Junta Directiva des de 2013.

Mijail Acosta | Fundació Acollida i Esperança | fundacio@acollida.org

Vocal de governança

Mijail-AcostaLlicenciat en Ciències Geològiques per la Universitat de Barcelona. Forma part de l’equip fundador de la Fundació Acollida i Esperança i ha desenvolupat diferents funcions dins de l’entitat: educador social, coordinació d’equips professionals i de voluntariat, gerent i administració. Actualment n’és director general. Fundació Acollida i Esperança forma part d’ECAS des de 2005 i ha participat en la creació de la Comissió d’Àmbit Penitenciari i Execució Penal, de la qual va ser coordinador. L’any 2010 impulsa la creació de la Comissió de VIH-sida i exclusió social, que segueix coordinant a data d’avui.

Natàlia Valenzuela | Fundació IReS | nataliavalenzuela@fundacioires.org

Vocal de famílies

Natalia-Valenzuela_FIReSDiplomada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull, postgrau en Criminologia i Execució Penal per la UAB i postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes per la Universitat Ramon Llull. És directora tècnica de la Fundació IReS des de 2016, on durant més de 20 anys ha desenvolupat la seva tasca en l’àmbit de l’execució penal i ha coordinat diferents equips de Mesures Penals Alternatives de la província de Barcelona. Forma part de la Comissió Permanent de la Taula de Participació Social del Departament de Justícia i participa en diverses comissions d’entitats del tercer sector social; també forma part de l’equip de docents del Màster de Justícia Restaurativa i Execució Penal a la Comunitat de la Universitat de Barcelona.

Raúl Martínez | Cepaim | raulm@cepaim.org

Vocal de migracions

Raúl Martínez, CepaimLlicenciat en Sociologia, ha treballat com a investigador social al Gabinet d’Estudis Socials, especialitzat en immigració i avaluació de projectes socials. Membre fundador i exdirector de l’Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI), ha estat patró de la Fundació Cepaim, de la qual és sotsdirector. La Fundació Cepaim, creada com a Consorci d’entitats el 1994, té com a missió promoure un model de societat inclusiva i intercultural que faciliti el ple accés als drets de ciutadania de les persones més vulnerables, especialemnt de les perones migrants. La Fundació Cepaim és membre d’ECAS des de l’any 2010.

Sonia Moragrega | Fundació Intermèdia | s.moragrega@fundaciointermedia.org

Sonia-Moragrega_IntermediaLlicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació i Pedagogia Terapèutica per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Inserció laboral per la Universitat Pompeu Fabra i en Ciutadania i Immigració per la Universitat de Girona. Des de 2003 treballa a la Fundació SURT ocupant diferents càrrecs, fins 2015 el de Directora Tècnica. Des de 2013 és directora d’operacions a la Fundació Intermèdia.

Teresa Crespo | Associació Ventijol | tcrespo@acciosocial.org

Teresa-Crespo_ElPuntAvui3-retalladaLlicenciada en Història i postgrau en Treball Social per la Universitat de Lovaine-Bèlgica. Ha treballat en l’àmbit social, com a directora de l’Escola Universitària de Diplomats en Treball Social, com a cap del Departament de recerca de Polítiques socials de la Fundació Cirem, i com a directora de la Fundació Innovació per l’Acció Social i la empresa d’inserció Pròxims. És membre activa de l’associació Atlàntida i de l’Associació Ventijol. Ha estat presidenta d’ECAS de 2009 a octubre de 2017. Ha estat vicepresidenta i secretària de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, essent també responsable del Grup de Treball d’Inclusió social. Forma part de la Junta de Govern de la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDIPAS) des de la seva creació. Ha estat presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars del Govern (CAPSiF) durant els anys 2011-2015 i actualment representa ECAS al Consell Municipal de Benestar Soacial de l’Ajuntament de Barcelona, ostentant-ne la vicepresidència. Ventijol és membre d’ECAS des de 2011.

Toni Garin | Fundació Salut i Comunitat | toni.garin@fsyc.org

Toni-Garin_FSyCEducador social i llicenciat en Filologia, postgrau en Pedagogia social i formació en lideratge. És director de l’Àrea d’Inclusió social i reducció de danys en drogodependències de la Fundació Salut i Comunitat. La seva trajectòria professional dins de l’entitat s’ha desenvolupat en l’àmbit de les addiccions, l’execució penal i l’exclusió, fonamentalment. Ha participat en diverses plataformes del tercer sector social i col·labora com a docent en diferents institucions acadèmiques, com ara la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Vocalies
 • Vocalia d’acció comunitària | Vocal: Anna Tomàs (Els Tres Turons)
 • Vocalia de capacitació i formació de les entitats | Vocal: Xavier Puig (CEPS Projectes Socials)
 • Vocalia de governança | Vocal: Mijail Acosta (Acollida i Esperança)
 • Vocalia d’incidència pública | Vocal: Rosa Balaguer (Casal dels Infants)
 • Vocalia d’inserció sociolaboral | Vocal: Esther Sancho (Femarec)
 • Vocalia internacional i d’innovació social | Vocal: Marta Cid (Plataforma Educativa)

vocalia-internacionalitzacioMembres:

Irene Kopetz (Plataforma Educativa)
Marta Cid (Plataforma Educativa)
Montse Ros (Probens)
Natàlia Anguera (Acción contra el hambre)
Nerea Couselo (Insercoop)
Rita Grané (Punt de Referència)

 • Vocalia de migracions | Vocals: Carme Méndez (Secretariat Gitano) i Raúl Martínez (Cepaim)
 • Vocalia de participació interna | Vocal: Domènec Domènech (Fundació Mercè Fontanilles)
 • Vocalia de pobresa | Vocal: Ferran Busquets (Arrels Fundació)

vocalia-pobresaMembres:

Ferran Busquets (Arrels Fundació)
Genís Giner (Surt)
Joan Uribe (Sant Joan de Déu Serveis Socials)
Jordi Foix (Els Tres Turons)
Mercè Darnell (Càritas Barcelona)
Raúl Martínez (Cepaim)
Salvador Busquets (expert independent)
Teresa Crespo (Ventijol)

 • Vocalia territorial | Vocal: Francesc Xavier Rodríguez (Vincle)

Foto-Junta_retalladaFuncions de la presidència i la vicepresidència:

 • Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva
 • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat
 • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació
 • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva

El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a (com a mínim n’hi haurà un i com a màxim, tres).

Funcions de la tresoreria i la secretaria:

El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa, signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, paga les factures aprovades per la Junta Directiva (les quals han de ser visades prèviament pel/per la president/a), i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació; aixecar, redactar amb la col·laboració de la comissió tècnica i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar; i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Funcions de les vocalies:

Els eixos d’interès estratègic de l’organització defineixen les vocalies a través de les quals s’estructura l’acció operativa de la Junta. Alguns dels eixos tenen caràcter permanent i d’altres responen a necessitats a més curt termini, per la qual cosa les vocalies no són fixes, sinó de naturalesa dinàmica i canviant. L’objectiu és dinamitzar l’actuació de la Junta en termes operatius i cobrir tots els àmbits en què les entitats associades requereixen d’una intervenció conjunta, liderada per la federació. Cada vocalia compta amb un vocal expert en el tema del qual s’ocupa i, en alguns casos, també amb algun altre membre de la Junta.

Contacteu-nos

No es llegible? Recarrega-ho captcha txt