Vocalies

Les Vocalies són aquells grups de treball sorgits dels vocals de la Junta Directiva que es defineixen segons els temes estratègics a seguir. El grup està obert a la participació d’aquelles altres entitats que no formen part de la Junta Directiva. La seva funció és, doncs, la de liderar els temes estratègics per a l’entitat.

Alguns dels eixos tenen caràcter permanent i d’altres responen a necessitats a més curt termini, per la qual cosa les vocalies no són fixes, sinó de naturalesa dinàmica i canviant. L’objectiu és dinamitzar l’actuació de la Junta en termes operatius i cobrir tots els àmbits en què les entitats associades requereixen d’una intervenció conjunta, liderada per la federació. Cada vocalia compta amb un vocal expert en el tema del qual s’ocupa i, en alguns casos, també amb algun altre membre de la Junta.

Vocalies actuals:

  • Vocalia d’acció comunitària | Vocal: Anna Tomàs (Els Tres Turons)
  • Vocalia de capacitació i formació de les entitats | Vocal: Xavier Puig (CEPS Projectes Socials)
  • Vocalia de governança | Vocal: Mijail Acosta (Acollida i Esperança)
  • Vocalia d’incidència pública | Vocal: Rosa Balaguer (Casal dels Infants)

Membres:

Carme Porta (Surt)
Esther Sancho (Femarec)
Fernando Díaz (Càritas Barcelona)
Jesús Ruiz (Assís)
Mijail Acosta (Acollida i Esperança)
Míriam feu (Càritas Barcelona)
Xavier Puig (CEPS)

  • Vocalia d’inserció sociolaboral | Vocal: Esther Sancho (Femarec)
  • Vocalia internacional i d’innovació social | Vocal: Marta Cid (Plataforma Educativa)

Membres:vocalia-internacionalitzacio

Irene Kopetz (Plataforma Educativa)
Montse Ros (Probens)
Nerea Couselo (Insercoop)
Oriol Esculies (Projecte Home)
Rita Grané (Punt de referència)

  • Vocalia de migracions | Vocals: Carme Méndez (Secretariat Gitano) i Raúl Martínez (Cepaim)
  • Vocalia de participació interna | Vocal: Domènec Domènech
  • Vocalia de pobresa | Vocal: Ferran Busquets (Arrels Fundació)

vocalia-pobresaMembres:

Javier Prieto (Sant Joan de Déu)
Jordi Foix (Els Tres Turons)
Marta Garcia (Els Tres Turons)
Marta Ribera (“un via”)
Mercè Darnell (Càritas Barcelona)
Rosa Balaguer (Casal dels Infants)
Sira Vilardell (Surt)
Teresa Crespo (Ventijol)

  • Vocalia territorial | Vocal: Francesc Xavier Rodríguez (Vincle)
Contacteu-nos

No es llegible? Recarrega-ho captcha txt